Karin Ragnhild Alm

Födelsedatum:1931-06-14
Dödsdatum:2001-04-27
Gravsatt:2001-06-14
Ort:Tönnersjö
Område: 1
Gravnummer:TÖ 1 6
TÖ 1     6
TÖ 1     6
TÖ 1     6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se