Per Lennart Ture Alm

Födelsedatum:1931-03-08
Dödsdatum:2005-01-24
Gravsatt:2006-05-08
Ort:Martin, Luther, Hall
Område: 1
Gravnummer:TÖ 1 6
TÖ 1     6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se