Albert Lars-Göran Andersson

1968-03-12 Födelsedatum
1990-09-08 Dödsdatum

Gravsatt: 1990-10-28

Södra Ölands Pastorat

0485-38012

sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkgatan 3
386 92 Färjestaden

Gravsatta inom samma gravplats