Alfa Birgitta Jakobsson-Andersson

Degerhamn

1938-01-07 Födelsedatum
2009-03-08 Dödsdatum

Gravsatt: 2009-05-29

Södra Ölands Pastorat

0485-38012

sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkgatan 3
386 92 Färjestaden

Gravsatta inom samma gravplats