Bengt Tomas Karlsson

Födelsedatum:1955-10-16
Dödsdatum:2022-12-22
Gravsatt:2023-01-19
Ort:ANNEBERG
Gravnummer:NSNY 09KGL 057

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vedbo pastorat Kyrkogårdsförvaltn

Österlångatan 17
575 23 Eksjö

0381-662300

Norra Solberga kyrkogård NYA

Kyrkans Hus
571 92 Nässjö