Bengt Tomas Karlsson

ANNEBERG

1955-10-16 Födelsedatum
2022-12-22 Dödsdatum

Gravsatt: 2023-01-19

Södra Vedbo pastorat Kyrkogårdsförvaltn

0381-662300

Österlångatan 17
575 23 Eksjö

Norra Solberga kyrkogård NYA

Kyrkans Hus
571 92 Nässjö

Gravsatta inom samma gravplats