Karl Simon Lennart Karlsson

Födelsedatum:1929-11-19
Dödsdatum:2020-07-07
Gravsatt:2020-08-06
Ort:ANNEBERG
Gravnummer:NSNY 09KGL 057

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vedbo pastorat Kyrkogårdsförvaltn

Österlångatan 17
575 23 Eksjö

0381-662300

Norra Solberga kyrkogård NYA

Kyrkans Hus
571 92 Nässjö