Karl Simon Lennart Karlsson

ANNEBERG

1929-11-19 Födelsedatum
2020-07-07 Dödsdatum

Gravsatt: 2020-08-06

Södra Vedbo pastorat Kyrkogårdsförvaltn

0381-662300

Österlångatan 17
575 23 Eksjö

Norra Solberga kyrkogård NYA

Kyrkans Hus
571 92 Nässjö

Gravsatta inom samma gravplats