Berta Maria Andersson

Födelsedatum:1874-10-07
Dödsdatum:1954-07-10
Gravsatt:1954-07-25
Ort:Picke Od
Gravnummer:FG 261-264

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Fänneslunda-Grovare Kyrkogård

Fänneslunda kyrka
523 74 HÖKERUM

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/