Johannes Pettersson

Födelsedatum:1823-05-06
Dödsdatum:1904-08-10
Gravsatt:1904-08-17
Ort:Brandskogen Grovare
Gravnummer:FG 261-264

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Fänneslunda-Grovare Kyrkogård

Fänneslunda kyrka
523 74 HÖKERUM

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/