Anna Linnea Andersson

Födelsedatum:1904-03-19
Dödsdatum:1972-05-27
Gravsatt:1972-06-03
Ort:Liden
Område: B
Gravnummer:HL B 37-38

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Hällstads Kyrkogård

Hällstads kyrka
523 95 ÄLMESTAD

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/