Reinhold Erik Andersson

Födelsedatum:1903-07-16
Dödsdatum:1991-02-18
Gravsatt:1991-03-09
Ort:Liden
Område: B
Gravnummer:HL B 37-38

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Hällstads Kyrkogård

Hällstads kyrka
523 95 ÄLMESTAD

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/