Erik Andersson

Födelsedatum:1894-01-24
Dödsdatum:1986-02-11
Gravsatt:1986-07-22
Område: A
Gravnummer:SÅ A 38-41

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Södra Vånga Kyrkogård

Södra Vånga kyrkogård
520 24 BLIDSBERG

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/