Evert Joel Borén

Födelsedatum:1900-12-28
Dödsdatum:1982-08-05
Gravsatt:1982-10-02
Ort:Falköpings Förs
Område: A
Gravnummer:SÅ A 102-104

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Södra Vånga Kyrkogård

Södra Vånga kyrkogård
520 24 BLIDSBERG

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/