Anna Ingeborg Andersson

Födelsedatum:1894-11-21
Dödsdatum:1974-11-15
Gravsatt:1974-11-23
Ort:S Vånga Bodala
Område: C
Gravnummer:SÅ C 3-4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Södra Vånga Kyrkogård

Södra Vånga kyrkogård
520 24 BLIDSBERG

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/