Elin Astrid Ingeborg Eriksson

Födelsedatum:1919-09-19
Dödsdatum:1998-10-27
Gravsatt:1998-11-13
Ort:Dalum Parkgården
Område: C
Gravnummer:SÅ C 16-18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Södra Vånga Kyrkogård

Södra Vånga kyrkogård
520 24 BLIDSBERG

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/