Ernst Irenius Fredriksson

Födelsedatum:1871-03-02
Dödsdatum:1924-07-04
Gravsatt:1924-07-16
Ort:S Vånga Backabo
Område: C
Gravnummer:SÅ C 51-52

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Södra Vånga Kyrkogård

Södra Vånga kyrkogård
520 24 BLIDSBERG

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/