Frans Albert Andersson

Födelsedatum:1853-12-29
Dödsdatum:1934-07-19
Gravsatt:1934-07-29
Ort:S Vånga Backabo
Område: C
Gravnummer:SÅ C 6-7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södra Vings pastorat

Pastorsexpeditionen
523 74 HÖKERUM

0321-53 11 40

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan/sodraving

Södra Vånga Kyrkogård

Södra Vånga kyrkogård
520 24 BLIDSBERG

sodraving.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sodraving/