Per Henrik Ling

Födelsedatum:1776-11-15
Dödsdatum:1839-05-03
Gravnummer:LI 01 1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Solna kyrkogårdsförvaltning

Kaplansgården Prostvägen 10
17164 SOLNA

08-546 647 00

solnakyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/solna/kyrkogarden

Lings kulle

Prostvägen 10
17164 Solna

08-54664700

solnakyrkogard@svenskakyrkan.se