Anna Maria Karlsson

Födelsedatum:1915-08-29
Dödsdatum:1987-05-26
Område: B
Gravnummer:BÄ B 728-729

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling