Einar Karlsson

Födelsedatum:1913-02-10
Dödsdatum:1997-02-03
Område: B
Gravnummer:BÄ B 728-729

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling