Dag Valfrid Johannes Alfredsson

Födelsedatum:1923-12-27
Dödsdatum:2011-02-10
Område: B
Gravnummer:BÄ B 553-554

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling