Dag Valfrid Johannes Alfredsson

1923-12-27 Födelsedatum
2011-02-10 Dödsdatum

BÄ B 553-554

BÄCKEFORS

STENEBY FÖRSAMLING

Sverige, Västra Götaland

STENEBY FÖRSAMLING

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

Gravsatta inom samma gravplats