Stina Alfredsson

Födelsedatum:1927-06-28
Dödsdatum:1991-12-06
Område: B
Gravnummer:BÄ B 553-554

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling