Johan Arvid Ahrenfelt

Födelsedatum:1880-08-26
Dödsdatum:1924-05-24
Område: B
Gravnummer:BÄ B 561-562

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling