Maria Johanna Ahrenfelt

Distr.barnmorsk

1891-12-02 Födelsedatum
1971-11-18 Dödsdatum

BÄ B 561-562

BÄCKEFORS

STENEBY FÖRSAMLING

Sverige, Västra Götaland

STENEBY FÖRSAMLING

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

Gravsatta inom samma gravplats