Axel Hjalmar Karlsson

Födelsedatum:1899-01-31
Dödsdatum:1954-02-22
Gravnummer:S B C 1006-1007

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling