Hjördis Elisif Karlsson

Födelsedatum:1899-12-23
Dödsdatum:1989-07-27
Gravnummer:S B C 1006-1007

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling