Karl Gustav Karlsson

Födelsedatum:1926-01-17
Dödsdatum:1945-07-03
Gravnummer:S B C 1004-1005

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling