Vendel Karlsson

Födelsedatum:1885-12-29
Dödsdatum:1958-08-27
Gravnummer:S B C 1004-1005

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling