Klara Forsberg

Födelsedatum:1872-01-18
Dödsdatum:1941-01-15
Gravnummer:S B C 825-826

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling