Lars Forsberg

Födelsedatum:1868-04-07
Dödsdatum:1955-01-30
Gravnummer:S B C 825-826

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling