Matilda Almqvist

Födelsedatum:1863-05-22
Dödsdatum:1951-09-17
Gravnummer:S B C 855-856

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling