Tage Karl-Gustav Edgren

Födelsedatum:1934-04-17
Dödsdatum:2007-07-20
Gravnummer:S B C 855-856

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling