Anna Margit Andersson

Födelsedatum:1911-11-15
Dödsdatum:1996-05-05
Område: D
Gravnummer:S D 254

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling