Evert William Andersson

Födelsedatum:1902-05-04
Dödsdatum:1987-06-02
Område: D
Gravnummer:S D 254

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling