Frank Erik Vånggren

Födelsedatum:1926-04-22
Dödsdatum:1993-09-27
Område: D
Gravnummer:S D 255

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

STENEBY FÖRSAMLING

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling