Mona Ann-Marie Vånggren

1926-08-14 Födelsedatum
2001-06-23 Dödsdatum

S D 255

STENEBY KYRKOGÅRD

STENEBY FÖRSAMLING

Sverige, Västra Götaland

STENEBY FÖRSAMLING

0531-33096

steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenebyförsamling

STENEBY KYRKA 20
66694 DALS LÅNGED

Gravsatta inom samma gravplats