Anders Eriksson

Hem.äg o kyrkvä

1858-07-04 Födelsedatum
1952-10-12 Dödsdatum

2 2 77-78

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista-Ärla församling

Sverige, Södermanland

Stenkvista-Ärla församling

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna

Gravsatta inom samma gravplats