Anna Augusta Eriksson

Födelsedatum:1863-09-09
Dödsdatum:1923-09-29
Område: 2
Gravnummer:2 2 77-78
2 2    77-78

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna