Anna Ottilia Andersson

1882-01-17 Födelsedatum
1935-10-21 Dödsdatum

2 2 159-160

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista-Ärla församling

Sverige, Södermanland

Stenkvista-Ärla församling

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna

Gravsatta inom samma gravplats