Lukas Eidor Andersson

1910-10-18 Födelsedatum
1985-03-22 Dödsdatum

2 2 159-160

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista-Ärla församling

Sverige, Södermanland

Stenkvista-Ärla församling

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna

Gravsatta inom samma gravplats