Beda Viktoria Alexandersson

Födelsedatum:1882-05-27
Dödsdatum:1978-10-20
Gravsatt:1978-10-27
Område: 9
Gravnummer:NO 9 120, 121

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund