Greta Alexandersson

Födelsedatum:1918-06-29
Dödsdatum:2005-04-05
Gravsatt:2005-04-19
Ort:Stenungsund
Område: 9
Gravnummer:NO 9 120, 121

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund