Evert Anders Hilding Johansson

Födelsedatum:1922-01-02
Dödsdatum:2016-12-17
Gravsatt:2017-01-13
Ort:Stenungsund
Område: 9
Gravnummer:NO 9 70, 71, 72

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund