Mats Hansson

Födelsedatum:1932-01-28
Dödsdatum:2003-08-24
Gravsatt:2003-09-05
Ort:Norum
Område: 9
Gravnummer:NO 9 70, 71, 72

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund