Alfred Lundgren

Födelsedatum:1877-12-30
Dödsdatum:1965-06-28
Gravsatt:1965-07-03
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 139, 140

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat