Karolina Lundgren

Födelsedatum:1878-02-13
Dödsdatum:1935-01-29
Gravsatt:1935-02-02
Ort:St kruse alva
Område: B
Gravnummer:01 B 139, 140

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat