Alva Mattsson

Födelsedatum:1873-08-29
Dödsdatum:1960-02-07
Gravsatt:1960-02-13
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 131

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat