Fridolf Mattsson

Födelsedatum:1874-03-28
Dödsdatum:1938-05-09
Gravsatt:1938-05-14
Ort:Binge alva
Område: B
Gravnummer:01 B 131

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat