Anna Karlsson

Födelsedatum:1865-04-26
Dödsdatum:1942-11-04
Gravsatt:1942-11-12
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 154

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat