Fanny Ottoria Amanda Nilsson

Födelsedatum:1883-01-23
Dödsdatum:1942-12-31
Gravsatt:1943-01-08
Ort:Överöstris alva
Område: B
Gravnummer:01 B 154

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat