Anny Olsson

Födelsedatum:1924-10-10
Dödsdatum:2015-01-08
Gravsatt:2015-01-28
Ort:Roma
Område: B
Gravnummer:01 B 55, 56

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat